Pobierz druk PIT-36
w formacie PDF

POBIERZ TERAZ

Program PIT 2014 a formularze PIT-36 i PIT-36L

Rozliczenie pit 2014 muszą złożyć wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód, od którego zgodnie z polskim prawem należy odprowadzić podatek dochodowy. Jednak zdaniem wielu podatników prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej i wpisanie w nią wymaganych przez ustawodawcę danych jest czynnością trudną i skomplikowaną. Także wybór właściwej deklaracji rozliczeniowej oraz decyzja o prawidłowej metodzie złożenia zeznania może nastręczać wielu osobom sporo trudności. Zwłaszcza podatnicy, którzy pierwszy w życiu rozliczają swój pit 2014, gubią się w gąszczu obowiązujących formularzy. Dla tych osób dużym ułatwieniem może być program PIT 2014 - bezpłatna internetowa aplikacja, zawierająca w swojej bazie danych wszystkie najpopularniejsze pity wraz z instrukcją, w jaki sposób należy je wypełniać.

Do druków, które często są mylone, należą: formularz PIT-36 oraz druk PIT-36L. Tymczasem obie deklaracje, pomimo zbliżonej nazwy, są przeznaczone dla zupełnie innych grup podatników. Spróbujmy pokrótce wyjaśnić, czym różnią się owe formularze i którzy podatnicy powinni się za ich pośrednictwem rozliczyć z fiskusem.

Formularz PIT-36

Jest wypełniany przez osoby, które w 2014 roku uzyskały jakiekolwiek dochód OPODATKOWANY NA ZASADACH SKALI PODATKOWEJ (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Mówiąc prościej - ten pit 2014 składają podatnicy, którzy muszą na koniec roku samodzielnie wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy lub też obliczyć wartość podatku należnego. Do wypełnienia deklaracji PIT-36 są więc zobligowane osoby, które:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych z jednoczesnym zastosowaniem skali podatkowej
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, które zostały opodatkowane na zasadach ogólnych z jednoczesnym zastosowaniem skali podatkowej
 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej
 • posiadają źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani podatnik, ani też płatnik nie miał obowiązku w ciągu roku podatkowego zapłaty zaliczek
 • sprzedają nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008
 • prowadzą najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowaną na ogólnych zasadach,

Reasumując, formularz PIT-36 jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla tych podatników, w stosunku do których właściwą formą opodatkowania jest SKALA PODATKOWA.

Druk PIT-36L 

Natomiast PIT-36L dotyczy osób, które prowadząc działalność gospodarczą, ROZLICZAJĄ SIĘ Z FISKUSEM LINIOWO i które do 20 stycznia 2014 r. złożyły oświadczenie o wyborze właśnie tej formy opodatkowania. W PIT-36 podatnik może rozliczyć wyłącznie: składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ZUS, ulgę abolicyjną lub składkę na OKZE. Może również przekazać jeden procent podatku należnego na rzecz OPP.

W rozliczeniu dochodów na PIT-36 i PIT-36L może nam pomóc PITy 2014 program, który zawiera system podpowiedzi, dzięki którym bez problemu wypełnimy wszystkie obowiązkowe rubryki oraz poprawnie wyliczymy kwotę podatku. Jeżeli zdecydujemy się na przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, program PIT 2014 ułatwi nam również i to zadanie (w bazie danych programu został umieszczony aktualny wykaz wszystkich organizacji działających pro publico bono). Ponadto w przypadku osób rozliczających się na druku PIT-36 program umożliwi rozliczenie ulgi, o ile takowa podatnikowi przysługuje.

Olbrzymią zaletą programu jest także automatyczny weryfikator danych - przed wydrukowaniem deklaracji program automatycznie sygnalizuje wszystkie popełnione przez podatnika błędy, np. pomyłki kwotowe lub niewłaściwie wpisane dane identyfikacyjne.

 • formularz PIT-36, druk PIT-36L
 • kto wypełnia formularz PIT-36
 • rozlicz PIT-36 z PITy 2014 program
 • PITy 2014 program a druk PIT-36L
 • dla kogo druk PIT-36L
 • podatek dochodowy 2014
 • instrukcja PIT
 • pit 2014 a kredyt podatkowy